Priser og betaling

Priser

Psykoterapeutisk individuell samtale, 50 min.
1250,- Kr

Individuell veiledning til psykologer og andre faggrupper, 2×45 min.
2600,- Kr (1300,- kr/timen)

Veiledning til grupper, 2×45 min.
4000,- Kr

Stress mestringskurs MBSR over i alt 32 timer (8 uker)
5000,- Kr

Ta kontakt for priser for faglige opplegg, kurs og undervisning.

Betaling

Alle timer og oppgaver faktureres en gang i måneden, og sendes ut på mail.

MBSR kursene betales i to rater: depositum og resterende kursavgift. For mer info klikk her

Avbestilling av time:
Avbestillingsfristen er 48 timer og sendes til meg på SMS eller mail. Er avbud ikke gitt innen fristen faktureres timen i sin helhet.

Forsikringsavtaler:
Noen forsikringer betaler kostnader for psykologisk behandling inntil 10 timer, enten via eget forsikringsselskap eller Helseforsikring gjennom arbeidsgiver. Kontakt ditt forsikringsselskap eller din arbeidsgiver for å høre om dette gjelder for deg.