Informasjon om klinikken

Egebjerget

Stedet ble skapt med et ønske om å lage rom som gir ro og tid til nærvær og refleksjon i mange former – individuelle samtaler, grupper og kurs. Ingeborg H. Egebjerg jobber fulltid på klinikken og Tommy M. Egebjerg er lærer på MBSR kursene. Det er forventet at stedet etter hvert også skal brukes av andre behandlere.

Klinikken er helprivat. Det betyr at du selv betaler for samtalene, og ikke trenger henvisning fra lege og rask kan få time. (Om du er interessert i offentlige psykologer se denne oversikten)

Psykologspesialist

Ingeborg H. Egebjerg

Som klinisk psykolog i mer enn 30 år har jeg høstet erfaringer fra mange terapeutiske møter med barn, ungdommer og voksne. Par og grupper. Både som ansatt innen psykisk helsevern og også i privat praksis. De siste 15 årene har jeg undervist mye innen psykoterapi og mindfulness.

Gjennom mitt yrkesliv har det vært en rød tråd som handler om å forstå psykologiske endringsprosesser gjennom kunnskap om kropp, psyke og relasjon.

Sideløpende med det kliniske arbeid, har jeg hatt muligheten til å jobbe med foreldreveiledning både her i Norge, og også internasjonalt, i Afrika og Asia, gjennom ICDP programmet. Det betyr at jeg har vært så heldig at bli kjent med mange forskjellige kulturer, og har møtt mange mennesker som har måttet finne måter å være i verden på, til tross for svært krevende livssituasjoner. Jeg har fått konkrete erfaringer med at der er mange måter å leve på, noe jeg har med meg inn i de terapeutiske samtaler.

Klikk her om du vil se min CV som inneholder jobberfaringer, utdannelser, samt publikasjoner og presentasjoner.

Jeg er medlem av

Egebjerget tilbyr

Psykoterapeutisk
Behandling

Stressmestring
– MBSR kurs

Kurs og
Veiledning