Tommy Egebjerg

Jeg har min MBSR utdannelsen fra UMass Medical School Center for Mindfulness, og jobber i Egebjerget som kursleder for MBSR gruppene. Jeg har en Phd i geologi og har siden 80-tallet jobbet som fagperson og etterhvert som leder, hvilket også har gitt erfaringer i de mulige stress og konflikt situasjoner der kan oppstår på en arbeidsplass. Sideløpende har jeg gjennom hele min karriere vært opptatt av å forstå psykologiske prosesser og jobbet med meditasjon hele mitt voksne liv. Jeg fullførte i 2015 en ettertudannelse ved Institut for Somatisk Psykolog i Danmark. Denne terapeutiske utdanningen ga meg et grunnlag for parallelt å starte på MBSR utdannelsen og muligheten for å la min nysgjerrighet gå dypere inn i mindfulness, oppmerksomt nærvær, som en integrert del av mitt liv.

Utover MBSR kursene har jeg mulighet for å tilby enkelte individuelle samtaler relatert til stress i arbeidslivet og give presentasjoner om stress, oppmerksom nærvær for bedrifter.

Utdanning

1981-1990:
Langsgående kurs i meditajons og selvutvikling hos Bob Moore, Jes Bertelsen (Vekstsenteret), Anne Sophie Jørgensen og Jørgen Høher Ovesen, samt massasje utdanning på Nordlys centeret v. Anne og Phillip Nees.

1981-1988:
M.Sc. (Cand.Scient.) i geologi, Århus Universitet, Danmark.

1989-1990:
Forsknings stipendiat, Århus Universitet.

1990-1993:
Ph.D. (Lic.Scient.) i geologi, Århus Universitet, University California Santa Barbara (UCSB), Oslo Universitet.

1991:
Workshop ved Jack Rosenberg og Beverly Kitaen-Morse, IBP (Integrative Body Psychotherapy) på Esalen Institute, California.

2008-2015:
«Psykoterapi og forandrings prosesser» ved Institut for Somatisk Psykologi, Danmark. Etterutdanning primært for psykologer i somatisk orientert psykodynamisk terapi.

2013-2015:
MBSR utdanning fra Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School (CFM UMass).

Arbeidserfaring

1993-2007:
Ansatt i Norsk Hydro, Oslo, Harstad, Luanda (Angola), Bergen.

2007-2014:
Diverse leder roller i Statoil i Oslo og Stavanger, med deltagelse i lederutviklingskurs.

2014- :
Diverse leder roller,  Idemitsu Petroleum, Norge.

2015 – :
Egebjerget; MBSR grupper og opplegg om mindfulness på arbeidsplassen i forskjellige bedrifter.