Ingeborg H. Egebjerg CV

Arbeidserfaring

2020 –  d.d
Privat praksis, Egebjerget Schous Plass 1, 0552 Oslo.

2015 –  d.d
MBSR grupper, kvelds regi Egebjerget.

2005 – 2019
Studieleder ved Regionssenteret for barn og ungdom psykisk helse – Øst og Sør. Ansvar for Intersubjektiv psykoterapi for barn og ungdom og Mindfulness feltet.

2005 – 2014
Privat praksis, Psykologspesialistene Meltzersgate 9, 0257 Oslo. Praksis med driftstilskudd for behandling av voksne, ungdom og par.

2005 – d.d
Div. undervisnings- og prosjektoppdrag for ICDP (International Child Developmental Programme) relatert til foreldre i barnevern og fengsler. Oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.

2002 – 2005   
Psykologspesialist ved Barne og Ungdomspoliklinikk, Bogerud. Utredning og behandling av barn/unge og deres familier.

1998 – 2002
Klinisk psykolog ved ICDP prosjektet, Angola. Prosjektutvikling/styring, Undervisning og effektevaluering av programmet.

1999 – 2002
Privat praksis primært for klienter fra det internasjonale miljø, Luanda, Angola. Kursholder for organisasjoner og private virksomheter i stressmannagement. Forskningsprosjekt i samarbeide med britisk kollega over tilpasningsprosessen i forbindelse med utstasjonering.

1994 – 1998
Klinisk psykolog ved Barne- og Ungdoms psykiatrisk Poliklinikk, Harstad. Fra oktober -96 til februar -98 konstituert sjefpsykolog.

1992 – 1994
Klinisk psykolog ved Voksen Psykiatrisk Poliklinikk, Kongsberg Sykehus. Utredning og behandling av voksne, individuelt, i par og i gruppe.

1989 – 1992
Div. frilanse oppgaver innen undervisning/
konsulentbistand til prosjekter for arbeidsledige.

1990
Utvikler og leder for prosjektet: Kronisk sykdom i familien –  psykososiale aspekter i familien der et barn har diagnosen Juvenile Arthritis.

Utdanning

2015
Godkjent som MBSR lærer, Center for Mindfulness, USA

2010 – d.d
Terapeutisk videreutdanning ved Institut for Somatisk Psykologi, DK

2007
Godkjent som klinisk underviser etter et årig pedagogisk kursforløp

2004
Godkjent som veileder, NPF, etter to årig kurs forløp

2002
Godkjent som internasjonal senior trener, ICDP Norge

2002
Godkjent som spesialist i Klinisk psykologi fordypning barn og unge,

1998
Avsluttet toårigs kursforløp ved Institutt for Aktiv Psykoterapi, fordypning barn og unge.

1993
Eksaminert psykoterapeut innen Integrative Body Psychotherapy  (IBP), USA/Sveits.

1990
Psykoterapeutisk trenings forløp over 3 år ved Center for Professionel og Personlig Utvikling, Danmark

1989
Kandidat eksamen i psykologi. Psykologisk Institutt, Århus Universitet., Danmark.

1985
Et semesters studium i ved Vrije Universiteit Amsterdam, Holland. Eksaminert i “Konfliktologi” og “Psykoanalysen teoretiske grunnlag”.

Skriftlig formidling/ konferanse presentasjoner

2019
RBUPs Jubileums konferanse. Foreleser: Profesjonell Selvivaretakelse.

2015
NFON Konferanse. Foreleser: Oppmerksomt nærvær i den terapeutiske hverdag – i arbeidet med barn, ungdom og foreldre

2015
“ICDP håndboken”. Redaktør sammen med Grete Flakk og Astri Johnsen. BUFdir publikasjon.

2012
Bokutgivelse; Utviklingsrettet Intersubjektiv Psykoterapi med Barn og Ungdom. Fagbokforlaget. Sammen med B. Svendsen, U. Johns og H. Brautaset.

2008
Kongress foreleser, Nordisk Nettverks Konferense – ICDP, Stavanger.

2005
NPF’s årlige Kongress: Poster  ”Reactivating positive caring skills: Psychosocial support to children devastated by war and poverty – an effect study.”

2000
“A short introduction to childhood psychopathology – assessment, diagnostic categories and treatment.” Et arbeidshefte for ICDP medarbeidere i Angola. I samarbeid med Kjell Håseth, Psykologisk Institutt, Oslo Universitet.