Psykoterapeutisk behandling

Mitt utgangspunkt som psykolog er at jeg først og fremst må lytte. Åpent, utforskende og nysgjerrig til de som kommer til meg. Deretter kan vi lage en ramme for det vi skal sammen; hensikten, innholdet og hvordan vi får det til.

Jeg er utdannet klinisk psykolog med spesialistkompetanse innen barn, ungdom og familier. I mange år har jeg også jobbet terapeutisk med voksne, med terapeutiske videreutdanninger fra USA, Danmark og Norge. Siden studietiden på åttitallet i Danmark, har jeg vært opptatt av å forstå endringsprosesser i terapeutisk arbeid. En rød tråd gjennom hele mitt arbeidsliv og mitt personlige liv har vært å arbeide med sammenhengen mellom kropp og sinn, samt å utforske det samspillet og de relasjonsmønstre vi alle inngår i.

Mitt hovedfokus er å forsøke å trenge dypere ned i det som påvirker oss i våre aktuelle livssituasjoner, for så å kunne gi støtte til en endring dersom det trengs. Det betyr at jeg inviterer til at vi både jobber med de relasjonsmønstre vi hver især er i, og de vi har med oss fra tidligere som har satt spor i oss. Oppmerksomt nærvær er en naturlig del av det fokuset.

Jeg jobber integrativt med forskjellige terapeutiske utdanninger i bunn, og legger vekt på å at vi sammen velger de intervensjoner som passer til deg og det du står i.

Der kan være mange forskjellige grunner til ønsket om å komme i terapi. Min erfaring er at mange kommer fordi de opplever noe som er så krevende i dagligdagen at det skaper stress og hemmer livsutfoldelsen. Det kan være angst symptomer eller depressive tanker. Det kan være søvn problemer eller sterk kroppslig uro som gir konsentrasjonsvansker. Noen ønsker også samtaler fordi de står i vanskelige relasjoner, er i krise, har opplevd tap og sorg, eller bærer på voldsomme opplevelser. Atter andre kommer fordi de kjenner på eksistensielle problemstillinger og har bruk for støtte til å finne er retning i livet.