Kurs i Stressmestring - MBSR

Stressmestringskurs basert på mindfulness

Stress er noe vi alle kjenner til. Av og til kan vi føle oss overveldet av livsomveltninger, utfordringer i nære relasjoner, av arbeidspress eller kanskje av den generelle fornemmelse av økende hastighet i alt vi har å gjøre.

Vedvarende stressopplevelse kan utfordrer oss fysisk og psykisk og resultere blandt annet i utbrennthet, søvnvansker, depresjon, angst og en rekke somatiske sykdommer.

Egebjerget tilbyr kurs i stressmestring i MBSR programmet. Kursene ledes av Ingeborg H. Egebjerg og Tommy Egebjerg. Vi er lærere i MBSR (mindfulness based stress reduction), utdannet gjennom Center fra Mindfulness, Massachusetts Medical School, der programmet som nå brukes over hele verden, ble utviklet. MBSR er et program som inviterer til å trene din oppmærksomhet på en bestemt måte, slik at du blir mer kjent med dine egne stressreaksjoner og kan regulere dem mer hensiktsmessigt.

For påmleding og praktisk informasjon om kurset klikk her

Hva er MBSR?

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) er et program utviklet ved University of Massachusetts Medical Centre, Centre for Mindfulness av Jon Kabat-Zinn og kollegaer. Programmet er gruppebasert og innebærer at deltakerne, på en strukturert måte, jobber med dels å oppøve oppmerksomheten gjennom meditativ trening, dels lager øvelser som skjerper bevisstheten på den enkeltes stressreaksjoner.  Hovedfokus er å bevare oppmerksomheten på det som skjer akkurat i nået, og øve seg i å møte dette på en ikke-dømmende og aksepterende måte. Det innebærer å bli kjent med og ta imot de signaler kroppen, følelsene og tankene gir, og finne mer hensiktsmessige måter å forholde seg til stressfulle utfordringer på. Både i det ytre samspillet med andre mennesker og i den indre balansen. For informasjon rundt effektstudier på MBSR klikk her.  

Strukturen i programmet er slik at gruppen møtes fast i alt i otte uker, 2 ½ time hver uke. Derutover inneholder programmet en dagssamling, en lørdag, da gruppen møtes fra kl. 9 til 15. Programmet forutsetter at deltakere bruker øvelsene som blir introdusert daglig. Øvelsene er en kombinasjon av sittende eller liggende øvelser, yoga og enkel bevegelse.

Før kursstart avholdes individuelle intro samtaler.

Forskning på MBSR

Gjennom de siste 30 årene har forskning på effekten av MBSR blitt kontinuerlig undersøkt, slik at det er i dag ligger omfattende forskningsdokumentasjon på effekten av programmet. MBSR har vist signifikant positiv effekt for deltakere innenfor en rekke forskjellige symptomgrupper.

 • Kronisk smerte
 • Hjerte sykdommer
 • Stress forstyrrelser
 • Kreft
 • Personlig Well-Being
 • Angst
 • Hypertension
 • Depresjon
 • Diabetes
 • Søvn forstyrrelser
 • Stemningsforstyrrelser
 • Fibromyalgia
 • HIV
 • Mage-tarm sykdommer
 • Astma


I dag implementeres programmet også relatert til barn og ungdom med god effekt.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere:

“Egebjergets Mindfulnesskurs har gitt meg etterlengtet innblikk i hvordan jeg kan reduserer eget stress. Tommy og Ingeborg er behagelige og profesjonelle instruktører jeg gjerne går på kurs hos igjen.”

”MBSR-kurset til Tommy og Ingeborg Egebjerget var et flott og lærerikt opplegg. Kurset går over åtte uker og krever innsats som kursdeltager, men øvelsene som inngår er gode og oppfølgingen fra Tommy og Ingeborg  upåklagelig. Til sammen har de utviklet et flott kurs som kan være av stor verdi for de som er interessert i Mindfulness og MBSR”

“This course has been incredibly helpful during a very challenging time, I have found the course has many helpful practices which you are clearly supported through. It has provided me with valuable tools and practices to use when dealing with stressful situations in daily life. The course has helped me to focus on what matters most in life.
During the course I noticed an increased level of happiness and enjoyment in life and a greater sense of inner calm, an increase in energy level and a greater sense of feeling and re-connected with my mind and body. It helped me to see my thoughts as just that; allowing me to hop off thoughts and move on. I can now get out of the auto pilot mode and appreciate each moment as it arises. My deepest gratitude to Ingeborg and Tommy who have been amazingly supportive and motivating during the course.”

“Dette kurset er profesjonelt med meget dyktige kursledere som gjerne deler av sin kunnskap. De ga god veiledning med stoff til ettertanke og bidro til en trygg og god atmosfære i gruppa. Opplegget er inspirerende og øvelsene er gode og relevante for dagliglivets utfordringer. Personlig har dette kurset gitt meg verktøy som har ført til at jeg har mye større indre ro og jeg takler utfordringer bedre. Det har satt i gang indre prosesser og gitt meg tid til refleksjon. Jeg anbefaler dette kurset på sitt sterkeste!”