Kurs og veiledning

Veiledning

Jeg er sertifisert veileder fra Norsk Psykolog Forening, og har gjennom mange år veiledet psykologer og andre faggrupper både individuelt og i grupper. Jeg har undervist i veilederkompetanse for helsearbeidere og andre yrkesgrupper.

Som veileder er jeg opptatt av å lytte til og prøve å forstå utfordringen veilanden står i, for å kunne fasiliterer en retning. Jeg lener meg opp av ulike veiledningsmodeller og metoder og mitt utgangspunkt er at det fremste redskap vi som behandlere har er oss selv; som veileder blir min jobb da å støtte veilanden i å utvikle kapasiteten sin til både å være i relasjon, bruke sin kunnskap på rett måte, og erfare betydningen av personlige aspekter i den profesjonelle rollen.

Som veileder er jeg undrende, åpen, nysgjerrig og aktiv. Integrere gjerne video opptak fra terapeutiske møter og kreative teknikker i veiledningen.   

Kurs

Jeg liker å undervise og utvikle kursforløp, noe jeg har gjort i mange år. De senere årene har jeg blitt stadig mer opptatt av følgende temaer:

  • Profesjonell selvivaretakelse
  • Stress mestring
  • Betydningen av oppmerksom nærvær i terapeutiske møter
  • Foreldreveilednings programmet ICDP


Jeg har tatt oppdrag for helseinstitusjoner, utdannelsessentre og BUFetat, og har jobbet internasjonalt i Afrika og Asia med opplæring av foreldreveiledning og barns psykososiale behov.

Når jeg får kurs oppdrag jobber jeg utfra skreddersøms prinsippet, og former hvert opplegg ut ifra deltakernes forutsetninger og rammene rundt. Jeg foretrekker å formidle kunnskap gjennom erfaringsbasert praksis der det er mulig.