Ingeborg Egebjerg – CV

Arbeidserfaring

2005-d.d: Studieleder i mindfullness ved Regionssenteret for barn og ungdom, Psykisk helse, Øst og Sør.

2014- d.d: Enkeltmannsforetak: supervisjon, internasjonal undervisning og MBSR kurs. www.egebjerget.no

2005-2014: Privat praksis, Psykologspesialistene Meltzersgate 9, 0257 Oslo. Praksis med driftstilskudd for behandling av voksne, ungdom og par.

2005-d.d: Div. undervisnings- og prosjektoppdrag for ICDP (International Child Developmental Programme) relatert til foreldre i barnevern og fengsler. Oppdrag både nasjonalt og internasjonalt.

2002-2005: Psykologspesialist ved Barne- og Ungdomspoliklinikk, Bogerud. Utredning og behandling av barn/unge og deres familier.

1998-2002: Klinisk psykolog ved ICDP-prosjektet, Angola. Prosjektutvikling/styring, undervisning og effektevaluering av programmet.

1999-2002: Privat praksis primært for klienter fra det internasjonale miljø, Luanda, Angola. Kursholder for organisasjoner og private virksomheter i stressmestring. Forskningsprosjekt i samarbeid med en britisk kollega om tilpasningsprosessen i forbindelse med utstasjonering.

1994-1998: Klinisk psykolog ved Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk, Harstad. Fra oktober -96 til februar -98 konstituert sjefspsykolog.

1992-1994: Klinisk psykolog ved Voksenpsykiatrisk Poliklinikk, Kongsberg Sykehus. Utredning og behandling av voksne, individuelt, i par og i grupper.

1989-1992: Div. frilansoppgaver innen undervisning/konsulentbistand til prosjekter for arbeidsledige.

1990: Utvikler og leder for et prosjekt vedrørende psykososiale aspekter i familien der et av barna har diagnosen Juvenile Arthritis, Statens Utviklingsmidler, DK.

Utdanning

2015: Sertifisert som MBSR-lærer, Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, USA.

2015; Sertifisert som instruktør Mindfulness in Schools, London

2015: Terapeutisk videreutdanning ved Institut for Somatisk Psykologi, DK.

2007: Godkjent som klinisk underviser etter ettårig pedagogisk kursforløp.

2004: Godkjent som veileder, NPF, etter toårig kursforløp.

2002: Godkjent som internasjonal seniortrener, ICDP Norge.

2002: Godkjent som spesialist i Klinisk psykologi fordypning barn og unge.

1998: Avsluttet toårig kursforløp ved Institutt for Aktiv Psykoterapi, fordypning barn og unge.

1993: Eksaminert psykoterapeut innen Integrative Body Psychotherapy (IBP), USA/Sveits.

1990: Psykoterapeutisk treningsforløp over 3 år ved Center for Professionel og Personlig Udvikling, Danmark.

1989: Kandidateksamen i psykologi. Psykologisk Institutt, Århus Universitet, Danmark.

1985: Et semesters studium ved Vrije Universiteit Amsterdam, Holland. Eksaminert i “Konfliktlogi” og “Psykoanalysens teoretiske grunnlag”.

Skriftlig formidling/presentasjoner

2015: “ICDP-håndboken”. Bidragsyter og medredaktør: Finansiert av BUFdir.

2015: Presentasjon på Konferansen for Mindfulness, Norge

2012: Bokutgivelse; Utviklingsrettet Intersubjektiv Psykoterapi med Barn og Ungdom. Fagbokforlaget. Sammen med B. Svendsen, U. Johns og H. Brautaset.

2008: Kongressforeleser, Nordisk Nettverks Konferense – ICDP, Stavanger.

2005: Poster ”Reactivating positive caring skills: Psychosocial support to children devastated by war and poverty – an effect study.” NPF’s årlige Kongress

2001: Kvalitativ undersøkelse av 373 angolanske læreres oppfatning av ICDP programmet. Oversatt til portugisisk, og i øvrig presentert i bok om ICDP programmet.

2000: “A short introduction to childhood psychopathology – assessment, diagnostic categories and treatment.” Et arbeidshefte for ICDP-medarbeidere i Angola. I samarbeid med Kjell Håseth, Psykologisk Institutt, Oslo Universitet.