Hvem er vi?

 Ingeborg Egebjerg

PSYKOLOGSPESIALIST

Jeg er sertifisert MBSR mindfulness instruktør fra Center for Mindfulness in Medicine, Healthcare and Society at the University of Massachusetts Medical School, og har siden 2014 jobbet intensivt med undervisning relatert til det oppmerksomme nærvær. Dels gjennom kurser for grupper i Mindfulness Based Stress Reduction og dels relatert til bruk av mindfulness med barn og ungdom ved Regionssenteret for Barn og Ungdom, Øst og Sør (RBUP Øst og Sør).

Jeg er utdannet klinisk psykolog med spesialistkompetanse innen barn, ungdom og familier. 0g har også i mange år jobbet terapeutisk med voksne, med terapeutiske videreutdanninger fra USA, Danmark og Norge. Siden studietiden på åttitallet i Danmark, har jeg vært opptatt av å forstå endringsprosesser i terapeutisk arbeid. En rød tråd gjennom hеle mitt arbeidsliv og mitt personlige liv har vært å arbeide med sammenhengen mellom kropp og sinn, samt å utforske det samspillet og de relasjonsmønstre vi alle inngår i.

Mitt hovedfokus har vært å forsøke å trenge dypere ned i det som påvirker oss i våre aktuelle livssituasjoner, for så å kunne gi støtte til en endring dersom det trengs. Det betyr et fokus på det som er her og nå, både i oss og rundt oss. Oppmerksomt nærvær er en naturlig del av det fokuset.

Parallelt med det kliniske arbeidet, har jeg jobbet med foreldreveiledning både i Norge og internasjonalt, primært i Afrika og Asia, gjennom ICDP-programmet. Det betyr at jeg har vært så heldig å bli kjent med mange forskjellige kulturer, og har møtt mange mennesker som har måttet finne måter å være i verden på, til tross for svært krevende livssituasjoner. Stressmestring blir i slike møter noe veldig konkret og avgjørende.

Ingeborg Egebjerg CV

ingeborg@egebjerget.no

Tommy Egebjerg

M.SC og PH.D i GEOLOGI

Gjennom mine år i oljeindustrien først som fagperson og siden som leder har jeg lært mye om stress og mulige konfliktsituasjoner som kan oppstå på en arbeidsplass. Jeg er utdannet som geolog i Danmark, og under utdannelsen ble jeg nysgjerrig på selvutviklingsmiljøene som dukket opp på åttitallet, hvilket resulterte i mitt første møte med meditasjon. Dette var en naturlig forlengelse av en barndom tilbrakt i skogen, der roen og naturen inspirerte oppdagelsesferder i det ytre og indre.

Parallelt med min karriere innen oljeindustrien, har jeg vært opptatt av å lære om psykologiske prosesser. Fra 2008 tok jeg en femårig psykoterapiutdannelse, ved Institutt for somatisk psykologi i Danmark. Denne terapeutiske utdanningen var fundamentet for å bli utdannet som MBSR-lærer fra UMass Medical School Center for Mindfulness, og til å gjøre mindfulness til en integrert del av mitt liv. Både hjemme, på arbeidsplassen samt i Egebjerget.

Tommy Egebjerg CV

tommy@egebjerget.no