Hva er MBSR?

Mindfullness Based Stress Reduction (MBSR) er et program utviklet ved University of Massachusetts Medical Center, Center for Mindfullness, av Jon Kabat-Zinn og hans kollegaer. Vi har vår utdannelse derfra. Programmet er gruppebasert og går ut på at deltakerne jobber strukturert med oppmerksomhet gjennom meditativ trening, samt lager øvelser som skjerper bevisstheten på den enkeltes stressreaksjoner. Hovedfokuset er å holde oppmerksomheten på det som skjer i nuet, samt øve seg på å møte dette på en ikke-dømmende og aksepterende måte. Dette innebærer å bli kjent med og ta imot de signalene som kroppen, følelsene og tankene gir, samt finne bedre måter å forholde seg til stressende utfordringer på, både i samspill med andre mennesker og i seg selv.

Programmet strekker seg over 8 uker, og gruppen møtes 2,5 timer hver uke. Utover dette inneholder programmet også en lengre samling hvor gruppen møtes fra kl 09-16.

Det forutsettes at deltakerne bruker øvelsene som blir introdusert i programmet daglig. Øvelsene er en kombinasjon av sittende øvelser, yoga og enkel bevegelse.

Forskning på MBSR

I løpet av de siste 30 årene har det blitt forsket kontinuerlig på effekten av MBSR, derfor finnes det i dag omfattende forskningsdokumentasjon på effekten av programmet (les mer her). MBSR har vist betydelig positiv effekt for deltakere innenfor en rekke forskjellige symptomgrupper:

 • Kroniske smerter
 • Hjertesykdommer
 • Stressforstyrrelser
 • Kreft
 • Angst
 • Hypertensjon
 • Depresjon
 • Diabetes
 • Søvnforstyrrelser
 • Stemningsforstyrrelser
 • Fibromyalgia
 • HIV
 • Magetarmsykdommer
 • Astma

I dag implementeres programmet også for barn og ungdom med god effekt.